ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Nο  12/06-02-2020

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ     Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        01/02/2020

SULKA  A                          1501645     ΔΑΦΝΗ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ           3ΑΓ+30ΕΥΡΩ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ  Δ.              1138399        ΚΑΛΥΒΙΑ                            1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  Κ.                1271077    ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ       1ΑΓ+10ΕΥΡΩ    

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ          02/02/2020       

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ  E.            1311785     ΑΕΤΟΣ  ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ      4ΑΓ+40ΕΥΡΩ

ΠΟΙΝΕΣ    ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ     ΑΓΩΝΑ    02/02/2010                         

ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗΣ  ΧΡ.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ          ΔΙΒΡΗ                  1ΑΓ+10ΕΥΡΩ   

ΤΖΟΥΑΝΑΣ  Θ.                    ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ          ΔΙΒΡΗ                 1ΑΓ+10ΕΥΡΩ   

                                       ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Nο  12/06-02-2020

ΠΟΙΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1/  Η  Π.Ε.  της  ΕΠΣΦ  στην  συνεδρίαση  της  στις  06/02/2020  παρουσία  δύο  (2)  μελών,  απουσίαζε  αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  να  συμμετάσχει  το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Δημήτριος  Κατσούρας   κάνει  δεκτή  ομόφωνα  την  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  του  σωματείου  Α.Ε.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  -  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ  2010  κατά  του  σωματείου  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  στον  μεταξύ  τους  αγώνα  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  -  Α.Ε.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ  2010  που  διεξήχθη  στις  22/12/2019  στο  γήπεδο  Μακρακώμης  για  το  πρωτάθλημα  υποδομών  Κ-12,  κατακυρώνει  τον  αγώνα  υπέρ  του  σωματείου  Α.Ε.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  -  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ  2010  με  τέρματα   0-3,  αφαιρεί  πέντε  (5)  βαθμούς  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  του  πρωταθλήματος  Κ-12  από  το  σωματείο  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  και  επιβάλλει  χρηματικό  πρόστιμο  πενήντα  (50)  ευρώ  στο  σωματείο  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. 

2/  Η  Π.Ε.  της  ΕΠΣΦ  στην  συνεδρίαση  της  στις  06/02/2020  παρουσία  δύο (2)   μελών,  απουσίαζε   αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  να  συμμετάσχει   το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Δημήτριος  Κατσούρας  κάνει  δεκτή  ομόφωνα  την  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  του  σωματείου  Α.Ε.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  -  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ  2010  κατά  του  σωματείου  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  στον  μεταξύ  τους  αγώνα  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  -  Α.Ε.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ  2010  που  διεξήχθη  στις  22/12/2019  στο  γήπεδο  Μακρακώμης  για  το  πρωτάθλημα  υποδομών  Γ  Κατ.-Κ16,  κατακυρώνει  τον  αγώνα  υπέρ  του  σωματείου  Α.Ε.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  -  ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ  2010  με  τέρματα   
0-3,  αφαιρεί  πέντε  (5)  βαθμούς  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  του  πρωταθλήματος   Γ  Κατ. - Κ16  από  το  σωματείο  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  και  επιβάλλει  χρηματικό  πρόστιμο  πενήντα  (50)  ευρώ  στο  σωματείο  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.