Σε ένα ολοένα και αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας έχει ενσωματωθεί στα βασικά και προαπαιτούμενα προσόντα τόσο για εκπαιδευτικούς/ακαδημαϊκούς λόγους, όσο και για επαγγελματικούς. Γι'αυτό το λόγο, η γνώση είναι δύναμη προς την επιτυχία.Επιτυχία στον εργασιακό τομέα, στον οποίο πια δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού, σημαίνει καθημερινή συναλλαγή στην ξένη γλώσσα με γραπτό και προφορικό λόγο. Ταυτόχρονα, οι ξένες γλώσσες μας καθιστούν 'Πολίτες του κόσμου' μιας και μπορούμε να επικοινωνούμε με διαφορετικούς ανθρώπους στα ταξίδια μας στο εξωτερικό, να γνωρίζουμε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.

το Κ.Ξ.Γ. Δαβανέλλος-Μπίμπα η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται κατάκτηση μέσα από τις πλέον αναβαθμισμένες εκπαιδευτικές μεθόδους. Άριστοι γνώστες της πιο σύγχρονης μεθοδολογίας, λόγω της διαρκούς επαφής μας με τη Μεγάλη Βρετανία και της επιμόρφωσής μας, σε συνάρτηση με τις γνώσεις μας πάνω στην ψυχολογία παιδιών και εφήβων, δίνουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να μάθουν βιωματικά την ξένη γλώσσα και να την κατακτήσουν όπως τη μητρική τους.
12, Papasiopoulou str. Λαμία