Η ΠΑΕ Λαμία πάντα ευαισθητοποιημένη πάνω σε θέματα διακρίσεων και ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού, στηρίζει την δράση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φθιώτιδας - Ν. Ευρυτανίας "Ανεμώνη". Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία των μελών του βρέθηκε στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Νέας Άμπλιανης όπου τους υποδέχθηκαν άνθρωποι της ομάδας και εθελοντικά βοήθησαν στον καθαρισμό του χώρου.


Προφίλ Κοι.Σ.Π.Ε – «Ανεμώνη»

Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Έχουν εμπορική ιδιότητα. Μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (γεωγραφική και πληθυσμιακή ενότητα) μπορεί να ιδρυθεί μόνο ένας Κοι.Σ.Π.Ε. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΑΝΕΜΩΝΗ», ιδρύεται το 2017 και ανήκει στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Φθιώτιδας – Ευρυτανίας. Ο αριθμός των εταίρων ανέρχεται σε 84 μέλη εκ των οποίων οι 37 ανήκουν στην Α’ κατηγορία (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα), οι 37 ανήκουν στη Β’ κατηγορία (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) και οι 10 στην Γ’ κατηγορία των μελών του (φορείς Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου).


Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε.
Μέλη μπορεί να γίνουν:
-- Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
-- Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
-- Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%


Στόχοι των Κοι.Σ.Π.Ε
1. Η επαγγελματική αποκατάσταση & ισότιμη ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας.
2. Η ενεργός ένταξη στην κοινότητα & η από κοινού προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων & του κοινωνικού στίγματος.
3. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης & η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.


Διοικητικό Συμβούλιο
Αργυροπούλου Ευαγγελία, Πρόεδρος
Μιχαλούσης Ευστάθιος, Αντιπρόεδρος
Αλεξιάδου Αμαλία, Γραμματέας
Αντωνοπούλου Αντωνία, Ταμίας
Γεωργούσης Νικόλαος, Λιάντζα Ξανθή & Μπαλασόϊου Χριστίνα, Μέλη

Φορείς – Μέλη
Οι φορείς που ως μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε «ΑΝΕΜΩΝΗ» στηρίζουν το Συνεταιρισμό είναι:
- Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ
- ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
- Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
- Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου


Πώς θα γίνω μέλος
Για να γίνεις μέλος Στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Ανεμώνη» πρέπει να στείλεις γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να δηλώνεις υπεύθυνα:
1. όνομα, επώνυμο, όνομα συζύγου ή πατέρα, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής
2. ότι δεν έχεις διαγραφεί από άλλο συνεταιρισμό για χρέη
3. ότι αποδέχεσαι χωρίς επιφυλάξεις τις διατάξεις του καταστατικού
4. ότι δέχεσαι να καταβάλεις την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κι ενημερώνει για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στην πρώτη του συνεδρίαση από την υποβολή της.
6. Η εγγραφή του νέου μέλους ισχύει από την επόμενη μέρα

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 1o χλμ Λαμίας – Φραντζή, Λαμία, ή στο φαξ: 2231066377 ή και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο koispeanemwni@gmail.com