Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Φθιώτιδας ο αγώνας Α.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου Α.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 με τέρματα 3-0 με την 2/01-10-2019 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Φ.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση στο  σωματείο  Α.Ο.  ΣΤΥΛΙΣ  για  την  μη  συμμετοχή του  στους  αγώνες  του  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  περιόδου  2019-2020  (παράβαση  των  άρθρων  38 και 39 παρ.3  του  ΚΑΠ  και  άρθρο  1  της  Προκήρυξης  του  Κυπέλλου)  επιβλήθηκε η  ποινή  της  κατακύρωσης  με  τέρματα  3 - 0 του  πρώτου  επίσημου  αγώνα  του  πρωταθλήματος  στο  οποίο  δικαιούται  να  μετάσχει  και  χρηματική  ποινή  εκατό  (100,00)  ευρώ.