Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας, οι δικηγόροι, Κώστας Μπαρούτας και Δημήτρης Δρακάκης παραιτήθηκαν σήμερα από τα καθήκοντά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:

«Την 19-01-2020 και περί ώρα 21.00μ.μ. μας ζητήθηκε τηλεφωνικά και όλως αιφνιδιαστικά από τον κ. Κορδολαίμη, ο οποίος μας ευχαρίστησε θερμώς για την έως τώρα συνεργασία μας, να υποβάλλουμε σήμερα το πρωί 20-01-2020 τις παραιτήσεις μας από την ιδιότητα του Προέδρου και των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Φ. αντίστοιχα προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αντικατάστασής μας.

Το τη μεταβλήθηκε στην νυν πλειοψηφία του Δ.Σ. και ελήφθη η απόφαση αυτή δεν γνωρίζουμε εμείς αλλά τα μέλη του Δ.Σ. (7+4 και κυρίως οι 7), τα οποία προ ολίγου χρονικού διαστήματος ομόφωνα σε συνεδρίαση του Δ.Σ. και με τις ιδιότητες που διατηρούσε έκαστος τότε στο Δ.Σ, είχαν ανανεώσει, κατόπιν δικού μας αποκλειστικά αιτήματος, την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μας ζητώντας μας να παραμείνουμε στις θέσεις μας, όταν θέσαμε τις παραιτήσεις μας στην διάθεσή τους.

Η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα θα πρέπει να δοθεί από τους επτά (07) οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογήσουν ειδικώς στα σωματεία και στους λοιπούς τέσσερεις (04) την απόφασή τους αυτή, καθώς τούτο επιτάσσει το άρθρο 23 παρ. 4 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Φ. το οποίο ομιλεί για σπουδαίο λόγο στην απαλλαγή των καθηκόντων των μελών των Επιτροπών της Ε.Π.Σ.Φ, προκειμένου να ενημερωθούν άπαντες για την αλλαγή-καρατόμηση της σύνθεσης του ανεξάρτητου αμερόληπτου δικαιοδοτικού αυτού οργάνου.

Διατηρούντες αποκλειστικά και μόνον την ιδιότητα του Δικηγόρου(πειθαρχικού Δικαστή), μη όντας «καρεκλοκένταυροι» ή αρχομανείς, μη έχοντας την ματαιοδοξία της εξουσίας, επ’ ουδενί λόγω δεν αναμειχθήκαμε στο ελάχιστο (άμεσα ή έμμεσα) με την ιδιότητα του μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής στα τελευταία λυπηρά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται στην Ε.Π.Σ.Φ.

Ως εκ τούτου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΠΣΦ, αφού αυτό μας ζητήθηκε αιφνιδιαστικά και «άκομψα» από τον κ. Κορδολαίμη. υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας, έχοντας ήσυχη την συνείδησή μας που αποτέλεσε τον οδηγό μας για το έργο που επιτελέσαμε τα προηγούμενα έτη.

Στα τρία (03) περίπου χρόνια που λειτούργησε η Πειθαρχική Επιτροπή με την παρούσα σύνθεση μελών προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε το κύρος και να αλλάξουμε την λειτουργία αυτού του ανεξάρτητου δικαιοδοτικού οργάνου της ΕΠΣΦ μακριά από παθογένειες του παρελθόντος, παρέχοντας άμισθα τις νομικές υπηρεσίες μας την μεγαλύτερη διάρκεια της θητείας μας.

Η καθιέρωση της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του οργάνου εκτός των γραφείων της Ε.Π.Σ.Φ (κέντρο λήψεως των αποφάσεων του Δ.Σ) με συνεδρίαση αρχικά είτε στην αίθουσα συνεργασίας των Δικηγόρων στα Γραφεία του Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ-Δικαστικό Μέγαρο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά μεταγενέστερα κατά την διάρκεια της θητείας μας εναλλάξ στα Δικηγορικά Γραφεία των μελών της Επιτροπής τις μη εργάσιμες ώρες, η καθιέρωση της υποχρεωτικής προηγούμενης ακρόασης των εκάστοτε καλουμένων σε απολογία σωματείων και φυσικών προσώπων (ποδοσφαιριστών, παραγόντων, προπονητών κλπ), η πλήρης νομική αιτιολόγηση των εκάστοτε δημοσιευόμενων αποφάσεων τόσο επί απλών όσο και επί σύνθετων πειθαρχικών παραπτωμάτων αλλά και το γεγονός του ότι ποτέ καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μας υπό την Προεδρεία Σακελλάρη (πρώτος αυτός καθιέρωσε την συγκρότηση της επιτροπής αποκλειστικά από Δικηγόρους) κανείς (είτε μέλος του Δ.Σ. είτε διαιτητής, είτε ποδοσφαιριστής είτε παράγοντας) δεν τόλμησε να επιχειρήσει παρέμβαση στις αποφάσεις μας αποτελούν μερικά από τα νέα στοιχεία τα οποία καθιερώσαμε στην λειτουργία της επιτροπής και τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό και για τους επόμενους από εμάς. Λειτουργήσαμε πάντα με ισονομία, χωρίς αυτόκλητους «προστάτες», εφαρμόζοντας κατά γράμμα την αθλητική νομοθεσία. Είναι απορίας άξιο ότι η παρούσα πλειοψηφία του Δ.Σ. μολονότι όλα τα ανωτέρω τα είχε αποδεχθεί στο παρελθόν μάλιστα μας ενθάρρυνε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας με αυτό τον τρόπο πλέον αποδεικνύεται ότι με την ανωτέρω απόφασή της δεν τα υιοθετεί αυτά.

Σεβόμενοι τους εαυτούς μας και την ιδιότητά μας υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας στο νυν Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. και ευχόμαστε οι αντικαταστάτες μας Δικηγόροι να σταθούν τις κρίσιμες αυτές ώρες στο ύψος των περιστάσεων για το καλό του Φθιωτικού Ποδοσφαίρου. Η ιστορία θα κρίνει τον καθένα μας για τις πράξεις και τις αποφάσεις του.

Τέλος ευχαριστούμε το διοικητικό προσωπικό της Ε.Π.Σ.Φ. κ.κ. Κίτσιο, Στριφτό και Τσεκούρα, (η αναφορά έχει γίνει με αλφαβητική σειρά) για την άψογη συνεργασία που είχαμε κατά την άσκηση των καθηκόντων μας».