ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
10/22-01-2020

    Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.2 του Κ.Α.Π. «ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου (λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξη του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή ….από πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα.»
Επειδή περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 του Κ.Α.Π. «Εάν ο αγώνας δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων δεν προσμετράται για την έκτιση ποινών για καμία από τις ομάδες και οι ως άνω ποινές επιβάλλονται – αναλόγως το είδος της παράβασης – και στις δύο ομάδες.».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, για την αγωνιστική της 18ης/19ης Ιανουαρίου 2020 των τοπικών πρωταθλημάτων της Α’ και Β’ Κατηγορίας και των Τμημάτων Υποδομών (Κ-10, Κ-12, Κ-16/Γ΄Κατηγορία) της Ε.Π.Σ.Φ. επιβάλλονται οι κατωτέρω ποινές στα κάτωθι σωματεία για τους αντιστοίχους αγώνες:

Α Κατηγορία

1. Στον αγώνα ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΟ – ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ).

2.  Στον αγώνα ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ, ο αγώνας δεν τελέστηκε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων, αμφότερες των οποίων υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθαν να αγωνιστούν.
Επιβάλλουμε σε κάθε μία των άνω συνυπαιτίων για την μη τέλεση του αγώνα ομάδων χρηματική ποινή (50) ευρώ.

3. Στον αγώνα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο αγώνας δεν τελέστηκε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων, αμφότερες των οποίων υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθαν να αγωνιστούν.
Επιβάλλουμε σε κάθε μία των άνω συνυπαιτίων για την μη τέλεση του αγώνα ομάδων χρηματική ποινή (50) ευρώ.

Β Κατηγορία

1. Στον αγώνα ΚΑΛΑΠΟΔΙ – ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, η γηπεδούχος ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 0 – 3 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της γηπεδούχου ομάδας (ΚΑΛΑΠΟΔΙ).

2. Στον αγώνα ΚΗΦΙΣΣΟΣ – ΚΟΜΝΗΝΟΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΚΗΦΙΣΣΟΣ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΚΟΜΝΗΝΟΣ).

3. Στον αγώνα ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92 – ΣΚΑΡΦΕΙΑ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΣΚΑΡΦΕΙΑ).

4. Στον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ, η γηπεδούχος ομάδα παρουσιάσθηκε στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου (λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξη του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 0 – 3 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της γηπεδούχου ομάδας (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ).

5. Στον αγώνα ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ – ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ, ο αγώνας δεν τελέστηκε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων, αμφότερες των οποίων υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθαν να αγωνιστούν.
Επιβάλλουμε σε κάθε μία των άνω συνυπαιτίων για την μη τέλεση του αγώνα ομάδων χρηματική ποινή (50) ευρώ.

Πρωταθλήματα Υποδομών

1. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-10 μεταξύ των ομάδων Α.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ/ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (ΕΝΩΣΗ 2010) -  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΕΝΩΣΗ 2010) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ).

2. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-12 μεταξύ των ομάδων Α.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ/ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (ΕΝΩΣΗ 2010) -  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΕΝΩΣΗ 2010) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ).

3. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-16/Γ’ Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Α.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ/ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (ΕΝΩΣΗ 2010) -  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΕΝΩΣΗ 2010) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ).

4. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-10 μεταξύ των ομάδων ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ -  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ).

5. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-12 μεταξύ των ομάδων ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ -  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ).

6. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-16/Γ’ Κατηγορία μεταξύ των ομάδων ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ -  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ).

7. Στον αγώνα του πρωταθλήματος υποδομών Κ-12 μεταξύ των ομάδων ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ -  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, η φιλοξενούμενη ομάδα υπαιτίως και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν κατήλθε να αγωνιστεί.
Επιβάλλουμε απώλεια του αγώνα με τέρματα 3 – 0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας (ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ) και χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ).