Μετά την παραίτηση των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Φθιώτιδας όρισε τα νέα μέλη. Πρόκειται για 3 έγκριτους και έμπειρους δικηγόρους που αναλαμβάνουν άμεσα τα νέα τους καθήκοντα. 

Η νέα επιτροπή λοιπόν αποτελείται από τους Παναγιώτη Κατσαντώνη (Πρόεδρο), Δημήτριο Κατσούρα (μέλος), Γεώργιο Ρεντίφη (μέλος).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Φ. κάνει ομοφώνως αποδεκτές τις παραιτήσεις των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής. Λόγω δε της επείγουσας ανάγκης έκδοσης αποφάσεων, τόσο επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων που επισημάνθηκαν στα φύλλα αγώνων της προηγούμενης αγωνιστικής (11-12/01/2020) επί των οποίων η μόλις παραιτηθείσα Πειθαρχική Επιτροπή παρέλειψε να εκδώσει εγκαίρως αποφάσεις, όσο και επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων της τελευταίας αγωνιστικής (18-19/01/2020), αποφασίζει τη σύσταση νέας Πειθαρχικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα εξής μέλη, άπαντες δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας:
Παναγιώτης Κατσαντώνης (Πρόεδρος), Δημήτριος Κατσούρας (μέλος), Γεώργιος Ρεντίφης (μέλος)."