ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΚ.  Nο  13/11-02-2020

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ  Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    08/02/2020
ΝΤΕΛΗΣ  Α.             1359609      ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ     4ΑΓ+40ΕΥΡΩ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ  Α.         1111643      ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ       4ΑΓ+40ΕΥΡΩ

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 09/02/2020   
ΛΙΑΣΚΟΣ  Δ.                  543261        ΚΑΛΑΠΟΔΙ                              1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ   09/02/2020   
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ  Ε.           1343172       ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ                     3ΑΓ+30ΕΥΡΩ