ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  15/18-02-2020


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ          16/02/2020     

ΑΣΠΙΩΤΗΣ  Α.                1115219   ΘΥΕΛΛΑ  ΜΕΓ.  ΒΡΥΣΗΣ     1ΑΓ+10ΕΥΡΩ
   

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΚ.  Nο  15/18-02-2020


ΠΟΙΝΕΣ   ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ

1/  Στον  εκπρόσωπο  του  σωματείου  Α.Σ.  ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ  κ.  Παταργιά  Γεώργιο  για  την  συμπεριφορά  του  μετά  την  λήξη  του  αγώνα  Α.Σ.  ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ  -  Α.Ε.  ΝΕΟ  ΚΡΙΚΕΛΛΟ  για  το  πρωτάθλημα  της  Α  Κατηγορίας  που  διεξήχθη  στις  08/02/2020  στο  γήπεδο  ΜΩΛΟΥ  επιβάλλει  την  ποινή  απαγόρευσης  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  τριάντα  (30)  ημέρες  (από  19/02/2020)  και  χρηματική  ποινή  πενήντα  (50,00)  ευρώ
( παράβαση  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  Π.Κ.  της  ΕΠΟ)  

2/  Στον  εκπρόσωπο  του  σωματείου  Α.Ε.  ΜΑΛΕΣΙΝΑ  08  κ.  Μπέσιο  Γεώργιο  για  την  συμπεριφορά  του   στον  αγώνα  Α.Ε.  ΜΑΛΕΣΙΝΑ  08  -  ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΛΑΜΙΑΣ   για  το  πρωτάθλημα  της  Γ  Κατ - Κ16 που  διεξήχθη  στις  16/02/2020  στο  γήπεδο  ΤΡΑΓΑΝΑΣ  επιβάλλει  την  ποινή  απαγόρευσης  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  τριάντα  (30)  ημέρες  (από  19/02/2020)  και  χρηματική  ποινή  πενήντα  (50,00)  ευρώ ( παράβαση  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  Π.Κ.  της  ΕΠΟ)