Με Δελτίο Τύπου την Πέμπτη 7/2 η νέα διοίκηση της ΕΠΣ Φθιώτιδας γνωστοποιεί τις αποφάσεις της καθώς και την γραμμή που θα ακολουθήσει από δω και στο εξής για την ομαλότερη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα κάνει αποδεκτές τις αρχικές παραιτήσεις των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής, επαναφέροντας τους Παναγιώτη Κατσαντώνη και Γιώργο Ρεντίφη. Παράλληλα, δέχεται την παραίτηση της Επιτροπής Διαιτησίας, με την επαναφορά των Γιάννη Μπλούνα, Γιώργο Παπαμίχου και Γιάννη Σπυρόπουλου.

Επίσης επισημαίνεται πως παύει να έχει ισχύ η απόφαση για την μη-καταβολή του ποσού των 50€ στα παιχνίδια των τοπικών πρωταθλημάτων, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη απόφαση «επικίνδυνη», καθώς θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά της ΕΠΣΦ, χωρίς να υπάρχει κάποια αντιπρόταση.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπάρχουν αιχμές για τον πρώτη Γενικό Γραμματέα, τον οποίο η νέα διοίκηση καλεί να παραδώσει τα βιβλία της Ένωσης.

Η ανακοίνωση:

"Η νέα διοίκηση της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας κατόπιν των διεργασιών του από 26-02-2020 διοικητικού συμβουλίου της:

– Αποδέχεται τις από 20-02-2020 παραιτήσεις των δύο εκ των τριών μελών της πειθαρχικής επιτροπής, αντικαθιστώντας τους από τους Κατσαντώνη Παναγιώτη ως Πρόεδρο και Ρεντίφη Γεώργιο ως μέλος, οι οποίοι θα αποτελούν την νέα επιτροπή μαζί με το ήδη υπάρχον μέλος Κατσούρα Δημήτριο.

– Αποδέχεται την από 16-01-2020 παραίτηση της επιτροπής διαιτησίας ορίζοντας νέα επιτροπή αποτελούμενη από τους Μπλούνα Ιωάννη ως Πρόεδρο, Παπαμίχο Γεώργιο Αναπληρωτή Πρόεδρο και Σπυρόπουλο Ιωάννη ως μέλος και υπεύθυνο εκπαίδευσης.

– Εγκρίνει τις αριθ. 136/18-01-2020, 140/24-01-2020 αποφάσεις της εκτελεστικής γραμματείας με τις οποίες αποφασίσθηκε η μη καταβολή από τα σωματεία, προς στήριξη αυτών, του ποσοστού υπέρ της Ε.Π.Σ.Φ. των αγώνων των τριών αγωνιστικών ήτοι, της 18-19/01/2020, 25-26/01/2020 & 01-02/02/2020, εγγυώμενη την κάλυψη του ποσού από προσεχή νόμιμη δωρεά η οποία θα δημοσιευτεί.

– Δεν εγκρίνει την αριθ. 141/05-02-2020 απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας, με αναδρομική ισχύ, για την μη καταβολή από τα σωματεία του ποσοστού υπέρ της Ε.Π.Σ.Φ. για όλους τους αγώνες έως την λήξη των πρωταθλημάτων. Η ανωτέρω πρόχειρη, απερίσκεπτη και με σκοπό την εύνοια των σωματείων, απόφαση που υπογράφτηκε από τα μέλη Σακελλάρη Κων/νο, Καρακώστα Δημητρίο, Σιάππα Θωμά & Κυριτσοπούλου Καλλιόπη χωρίς να προτείνεται ο τρόπος αναπλήρωσης του ταμειακού ελλείμματος, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή οικονομική λειτουργία της Ε.Π.Σ.Φ.

Οι συγκεκριμένοι υπογράφοντες ουδέποτε στην μέχρι τώρα τριετή θητεία τους είχαν προτείνει την οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση και στήριξη των ομάδων της Ενώσεως μας, για τις οποίες δήθεν δήλωναν ότι κόπτονται, πράγμα που καταδεικνύει τον σκοπό λήψης της συγκεκριμένης απόφασης.

Θέτουμε τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. προ των ευθυνών τους, απέναντι στα σωματεία της Φθιώτιδας, για την εξεύρεση και κάλυψη των εσόδων για τις ήδη τρείς διεξαχθείσες αγωνιστικές 08-09/02/2020, 15-16/02/2020 & 22-23/02/2020 κατά τις οποίες δεν καταβλήθηκε το ποσοστό των αγώνων, ώστε να μην είναι αυτά που τελικώς πληρώσουν το τίμημα των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων τους.

– Καλούμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα και προϊστάμενο γραμματείας Καρακώστα Δημήτριο για την παράδοση-παραλαβή του συγκεκριμένου γραφείου, από το οποίο απουσιάζει το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Π.Σ.Φ., όπως επίσης και τα 34 κατατεθέντα από 03-01-2020 εισερχόμενα έγγραφα των σωματείων τα οποία έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου."