ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  17/11-03-2020

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ     07/03/2020    

ΡΙΖΟΣ  Η.                     553392  ΑΝ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ         2ΑΓ+20ΕΥΡΩ                

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ   08/03/2020

ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ  Λ.         1184839  ΑΣΤΗΡ  ΑΓ.  ΣΕΡΑΦΕΙΜ        1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ     07-08/03/2020

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  Χ.         1214237            ΗΡΑΚΛΕΙΑ                 1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ  Γ.                1002552    ΑΧΙΛΛΕΥΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ    1ΑΓ+10ΕΥΡΩ


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  17/11-03-2020


ΠΟΙΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κατακυρώνει  τον  αγώνα  της   07/03/2020  μεταξύ  των  ομάδων  Α.Ε.  ΕΧΙΝΑΙΩΝ  -  Α.Ο.  ΑΧΙΛΛΕΥΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ   για  το  πρωτάθλημα  της  Β  Κατηγορίας  3ος  όμιλος  που  διεξήχθη  στο  γήπεδο  Ράχεων  υπέρ  του  σωματείου  Α.Ε.  ΕΧΙΝΑΙΩΝ  με  τέρματα  3-0  και  τιμωρεί  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  του  Α.Ο.  ΑΧΙΛΛΕΥΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ  με  χρηματική  ποινή  εκατόν  πενήντα  (150,00)  ευρώ  λόγω  της  εξ  υπαιτιότητας  της  μη  λήξεως  του  αγώνος  σχετικό  άρθρο  21  παρ.  3  περ.  ΙΙ  α΄ και  β΄ του  Κ.Α.Π.  της  Ε.Π.Ο.