Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 15954/8-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 726/8-3-2020) και το υπ’ αριθμ. 8678/9-3-2020 έγγραφο της ΕΠΟ, που προβλέπουν την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις από 9/3/2020 έως 22/3/2020 όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες της Ένωσής μας θα πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές έως την ανωτέρω ημερομηνία για προληπτικούς λόγους Δημόσιας Υγείας.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η ΕΠΣΦ παρακολουθεί τα γεγονότα και τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων και θα ενημερώνει τα μέλη της με νεότερα Δελτία Τύπου.