Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ συνεδρίασε την Τετάρτη και αποφάσισε να τιμωρούνται με -3 όσες ομάδες δεν εξασφαλίζουν άδεια. Δεν πέρασε, έτσι, η εισήγηση της Super League για κατάργηση της αφαίρεσης βαθμών.

Στην τηλεδιάσκεψη της Super League που έγινε κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (29/4) αποφασίστηκε με ψήφους 8-6 να καταργηθεί η αφαίρεση βαθμών σε περίπτωση που μια ομάδα δεν έχει περάσει επιτυχώς από τη διαδικασία της αδειοδότησης. Η Λίγκα, ακολούθως, έπρεπε να κάνει τη σχετική εισήγηση στην ΕΠΟ για να παρθεί οριστική απόφαση.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) ακολούθησε η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, στην οποία ωστόσο αποφασίστηκε με ψήφους 12-5 να ισχύσει το -3 σε περίπτωση μη αδειοδότησης.

Ναι μεν παύει από εδώ και στο εξής να ισχύει το -6, αλλά πλέον θα υπάρχει το -3 και όχι η κατάργηση της αφαίρεσης βαθμών που εισηγήθηκε η Λίγκα. Εκτός από το -3, παραμένει σε ισχύ και ο περιορισμός στις μεταγραφές.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Πάμε όμως να θυμηθούμε τι ισχύει για τις ομάδες που δεν εξασφαλίζουν άδεια:

-Η  μη  αδειοδοτηθείσα  ΠΑΕ  δεν  δύναται,  κατά  τις  μετεγγραφικές  περιόδους  «Ιουλίου-Αυγούστου 2020» και «Ιανουαρίου 2021» να προβαίνει στην απόκτηση ποδοσφαιριστών, με εξαίρεση ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1997 και μετά) με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας ή γηγενών (locallytrained), επίσης κάτω των 23 ετών (γεννηθέντων από την 1/1/1997και μετά). Παράλληλα, η εν λόγω ΠΑΕ, μέχρι και την 30/6/21 δεν θα δύναται να προβαίνει στην ανανέωση ή τροποποίηση (που εμπεριέχει επέκταση διαρκείας συμβολαίου) των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών της, πλην περίπτωσης ποδοσφαιριστών κάτω των 23 με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας  ή  γηγενών  (locallytrained)  κάτω  των  23  ετών. 

- Κατ' εξαίρεση των άνω, επιτρέπεται, χωρίς κανένα ηλικιακό όριο, η απόκτηση (λ.χ. με μετεγγραφή  ή  ανανέωση  ή  δανεισμό):  (α)  ενός  (1)  κατά  ανώτατο  όριο  ποδοσφαιριστή οιασδήποτε εθνικότητας για την μετεγγραφική περίοδο «Ιουλίου-Αυγούστου 2020» και (β) ενός (1) κατά ανώτατο όριο ποδοσφαιριστή (με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας ή γηγενή/locallytrained) για την μετεγγραφική περίοδο «Ιανουαρίου 2021»

-Επίσης  κατ'  εξαίρεση  των  ως  άνω,  παρέχεται  η  δυνατότητα  σε  ΠΑΕ  που  δεν  θα αδειοδοτηθούν  κατά  την  επικείμενη  διαδικασία  αδειοδότησης  Ε.Π.Ο.,  να  προβαίνουν,  με συμφωνητικό τροποποίησης, κατά το διάστημα από την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης περί μη αδειοδότησης μέχρι και την λήξη περιόδου 2020-21(περιλαμβανομένων και των τυχόν αγώνων κατάταξης μόνο αν η εν λόγω ΠΑΕ συμμετέχει σε αυτούς) σε δύο (2) κατ' ανώτατο όριο συνολικά ανανεώσεις/επεκτάσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών (προ της λήξεως αυτών) άνω των  23  ετών,  ανεξαρτήτως  εθνικότητας. 

Διευκρινίζεται  ότι  οι  ανανεώσεις/τροποποιήσεις συμβολαίων Ελλήνων ή γηγενών (locallytrained) ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών είναι ελεύθερες,  κατά  τα  άνω.  Ωστόσο  δεν  επιτρέπονται  ανανεώσεις  (ανεξαρτήτως  ηλικίας  ή εθνικότητας  του  ποδοσφαιριστή)  με  τις  οποίες  επέρχεται  αύξηση  των  αποδοχών  του ποδοσφαιριστή ή των εν γένει ποσών που καταβάλλονται σε αυτόν, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Για τον προσδιορισμό της έννοιας «αύξηση» λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετήσιων  αποδοχών  του  ποδοσφαιριστή  επί  τη  βάσει  του  συμβολαίου  που  ανανεώνεται  ή επεκτείνεται (λ.χ. σε 3ετές συμβόλαιο που προβλέπει αμοιβή 100.000 ευρώ για το πρώτο έτος, 30.000 ευρώ για το δεύτερο έτος και 350.000 ευρώ για το τρίτο έτος, «αύξηση» αποδοχών προκύπτει  αν  με  την  ανανέωση  ή  τροποποίηση  αυτού  συμφωνείται  ετήσια  αμοιβή  που υπερβαίνει για οποιοδήποτε έτος ανανέωσης ή τροποποίησης τις 250.000 ευρώ ανά έτος).

- Για την  εγγραφή  νεοαποκτηθέντος  ποδοσφαιριστή  με  οποιονδήποτε  τρόπο  (λ.χ.  δια μετεγγραφής ή με δανεισμό ή με εγγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή ή με πρώτη εγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ως επαγγελματία κλπ) ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας αυτού, τίθεται ανώτατος συνολικός περιορισμός στις αποδοχές του (μισθός, δόσεις συμβολαίου και κάθε άλλη χρηματική ή χρηματικώς αποτιμητέα παροχή) ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά δωδεκάμηνο. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις μετεγγραφών ή δανεισμών δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής μετεγγραφής ή δανεισμού ή οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού με οποιαδήποτε μορφή προς το προηγούμενο ή δανείζον σωματείο, ΠΑΕ, αλλοδαπό σωματείο ή ποδοσφαιρική εταιρεία κλπ. Το συνολικό ποσό που δικαιούται να δαπανήσει μη αδειοδοτηθείσα ΠΑΕ για  αμοιβές  νεοαποκτηθέντων  ποδοσφαιριστών  (ή  για  την  ανανέωση  /  επέκταση συμβολαίων ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στο δυναμικό της) ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας αυτών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά αγωνιστική περίοδο ποσό ανώτερο του 33% των τηλεοπτικών εσόδων που εδικαιούτο από το πρόσωπο στο οποίο μεταβίβασε τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών επί των οποίων μόνη παροχή είναι η καταβολή του κατώτατου νόμιμου μισθού.