Επαγγελματίες και Βιοτέχνες

Aπό την πρώτη στιγμή εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων ο Δήμος Λαμιέων ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε εκπτώσεις ιδιαίτερα στους επαγγελματίες, όλους όσους δηλαδή διατηρούν επαγγελματική στέγη σε όλο το εύρος του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις θα αφορούν κατά περίπτωση τα τέλη καθαριότητας, τα τέλη δημοτικού φωτισμού, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα ενοίκια των μισθωμένων επαγγελματικών χώρων του Δήμου, όπως επίσης και άλλα πρόσθετα μέτρα τα οποία συζητούνται και αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στο site του Δήμου  www.lamia.gr , κάθε επαγγελματίας μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση του προσκομίζοντας παράλληλα και τα στοιχεία τα οποία ζητούνται για την ταυτοποίηση του . 

Επειδή μέχρι σήμερα έχει γίνει ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση αυτού του ευεργετήματος, καλούμε τους επαγγελματίες να υποβάλουν τα αιτήματα τους  αξιοποιώντας αυτή τη δυνατότητα που παρέχεται από το Δήμο.

Καλούμε τις επιμέρους κλαδικές επαγγελματικές ενώσεις των επαγγελματιών να ενημερώσουν τα μέλη τους έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.

Καλούμε τη διοίκηση του συλλόγου των φοροτεχνικών να ενημερώσει τα μέλη της, έτσι ώστε με γρήγορους ρυθμούς να κατατεθούν οι σχετικές αιτήσεις και να βγει για καθένα από αυτά σχετική απόφαση για τις διευκολύνσεις που θα ανακουφίσουν κατά ένα βαθμό τις επαγγελματικές τάξεις που πλήττονται ιδιαίτερα .