Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής του νέου Κλειστού Κολυμβητηρίου της Λαμίας, για το οποίο υπεγράφη από το Δήμαρχο Λαμιέων και τον ανάδοχο, σύμβαση, στις 27 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο θα πρέπει να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2022 και πρόκειται για μια από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, καθώς εντός του έτους 2018  εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσό 9.500.000 ευρώ,   για να ξεκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης του.

Για τον εν λόγω έργο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν συνολικό εμβαδόν 5.757,32 m²  και εκτείνονται σε τρεις στάθμες . Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018. 


Το κτίριο περιλαμβάνει 2 δεξαμενές κολύμβησης:

α) μία  ολυμπιακών διαστάσεων  (50μ x 25μ ) και

β) μία  μικρή εκμάθησης 125,00 μ2, η οποία είναι ασκεπής.

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται από την οδό Φιλίας και τα επίπεδά του σε σχέση με την οδό αυτή είναι: υπόγειο στάθμη -2,35μ, ισόγειο στάθμη +1,55μ και όροφος στάθμες +5,60μ, +6,55μ.

Τόσο στο ισόγειο  όσο και στο υπόγειο προβλέπονται στη φάση αυτή κενοί χώροι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες. Η θεμελίωση των κτιρίων είναι ήδη κατασκευασμένη κατά ποσοστό 70 %.

Οι εργασίες που προβλέπονται με την παρούσα εργολαβία, είναι:

Οικοδομικές εργασίες : Γενική αποψίλωση, εκσκαφές για τη δημιουργία επιπέδων εργασίας και για στραγγιστήρια, σκυροδετήσεις με σκυρόδεμα πλινθοδομές – εξωτερικά – εσωτερικά επιχρίσματα, μονώσεις: έναντι υγρασίας, θερμομόνωση – θερμοπροσόψεις, επίστρωση δαπέδων με: μωσαϊκό, πλακίδια πορσελάνης, βιομηχανικό δάπεδο, ελαστικό δάπεδο, μάρμαρα, στεγάνωση δεξαμενών κολύμβησης, επίστρωση αυτών με ειδικά πλακίδια, μεταλλικός φορέας στέγης, επικάλυψη με panels και πλαγιοκάλυψη, κουφώματα: θύρες ξύλινες, μεταλλικές, πυράντοχες, υαλοπετάσματα – κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά – ενεργειακοί υαλοπίνακες, γυψοσανίδες, επενδύσεις, χρωματισμοί, επιστρώσεις με κυβόλιθο εξωτερικά.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ισχυρών – ασθενών ρευμάτων, πυρανίχνευσης, χλωρίωσης δεξαμενών


Ο Δήμαρχος κ. Θύμιος Καραϊσκος δήλωσε:

«Σε μια δύσκολη εποχή πήραμε μια απόφαση πρώτα σαν Περιφέρεια Στερεάς και στη συνέχεια σαν Δήμος Λαμιέων να κάνουμε μια σημαντική παρέμβαση, που έχει ανάγκη η περιοχή.

Ένα πολύπαθο έργο που πολλές φορές εγκαινιάστηκε μέχρι σήμερα, πήραμε την απόφαση να το δούμε να ξεδιπλώνεται και να φιλοξενεί τα όνειρα και τις επιδιώξεις χιλιάδων νέων παιδιών.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2022 το έργο θα είναι έτοιμο να αποδοθεί σε αυτούς που θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν και η Λαμία, ως πόλη, να ξαναμπεί στο χάρτη των μεγάλων διοργανώσεων.

Κάναμε τα πάντα μέχρι σήμερα να επισπεύσουμε τις διαδικασίες.

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο για να δούμε το έργο να ολοκληρώνεται να είναι λειτουργικό και να αποδίδεται στην τοπική κοινωνία. 

Το Κλειστό Κολυμβητήριο, η συμπλήρωση του στεγάστρου στο ΔΑΚ της Λαμίας και η ολοκλήρωση των μελετών για το μεγάλο στάδιο της Καμαρίτσας, είναι τα μεγάλα αθλητικά έργα στην περιοχή που αλλάζουν κυριολεκτικά το χάρτη στη Λαμία.»