Ενημέρωση από την Ε.Π.Σ Φθιώτιδας προς τα σωματεία της.

Η Ε.Π.Σ.Φθιώτιδας υπενθυμίζει στα σωματεία-μέλη της τα εξής:

- Οι εκλογικές διαδικασίες-αρχαιρεσίες των σωματείων για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. είναι έγκυρες μόνο με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτό ισχύει για όλα τα Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από 14 Μαρτίου 2019 κι έπειτα, οπότε πρέπει να προβούν σε επαναληπτικές αρχαιρεσίες.

- Συνεχίζεται η προεγγραφή των Ερασιτεχνικών Σωματείων στο www.gga.gov.gr/mitroo. Τα Σωματεία πρέπει να μπουν στη πλατφόρμα μέχρι 5 Ιουνίου 2020 για να συμπληρώσουν τα αρχικά στοιχεία, να κάνουν αποθήκευση και στη συνέχεια να κάνουν τη τελική υποβολή.

- Όσα Σωματεία δε διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση θα πρέπει να αναζητήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο www.gga.gov.gr.

 Οι αιτήσεις για βεβαίωση από την Ε.Π.Σ.Φ. θα γίνονται στο email: epsfth@otenet.gr και σε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Π.Σ.Φ. Φαφούτη Χρήστο στο τηλ.  6972422623.