«Το Δ.Σ. της Α.Λ.Α.Λαμίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, συγκαλεί τα Ταμειακώς Ενήμερα μέλη της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00, στο αίθριο χώρο του Συγκροτήματος Καρέλλη, 2ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ.

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση Μελών.

Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στην ίδια τοποθεσία και ίδια ημερομηνία, στις 18:00, με απαρτία από οσαδήποτε μέλη και εάν παραστούν».