ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    Nο  05/29-10-2020


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ        Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    24/10/2020       


THIMI  G.                1182267    ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ       1ΑΓ+10  ΕΥΡΩ      


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ        Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ           25/10/2020       


ΓΟΥΛΑΣ  Δ.                1234707         ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ                         3ΑΓ+30 ΕΥΡΩ


ΑΛΙΑΜ   Λ.                 1491228         ΣΚΑΡΦΕΙΑ                           3ΑΓ+ 30  ΕΥΡΩ


ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ  Α.   1398654       ΚΑΛΑΠΟΔΙ                           1ΑΓ+10  ΕΥΡΩ


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ        Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    2ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ           25/10/2020       


ΤΑΣΣΙΟΣ  Γ.                1281058    ΕΘΝΙΚΟΣ  ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ   3ΑΓ+30 ΕΥΡΩ


ΧΑΛΛΗΣ  Χ.                  1214238       ΤΣΟΥΚΑ                                    3ΑΓ+ 30 ΕΥΡΩ


ΘΕΟΧΑΡΗΣ  Α.            1362923     ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ                           1ΑΓ+10 ΕΥΡΩ


ΤΣΑΚΑΛΟΣ  Ν-Μ.        1337442    ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ                           1ΑΓ+10 ΕΥΡΩ   

 


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  05/29-10-2020ΠΟΙΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

----------------------------------------------------------------------------------------

Στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  σωματείου  Α.Σ.  ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ  για  τον  αγώνα  της  17/10/2020 με  το  σωματείο  Α.Σ.  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ  που  διεξήχθη   στο  γήπεδο  Αγ.  Κων/νου  για  το  Πρωτάθλημα  της  Α  Κατηγορίας  

(παράβαση  του  άρθρου  11  παρ.  1  συνδ.  άρθρο  10  παρ.  2ε  και  άρθρα  5 - 6  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.)  επιβάλλει  χρηματική  ποινή  σαράντα  ( 40 )  ευρώ.  


ΠΟΙΝΕΣ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ 

-------------------------------------------------------------------------------

Στον  εκπρόσωπο  του  σωματείου  Α.Σ.  ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ  κ.  ΤΣΑΠΡΑΙΛΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  για την  συμπεριφορά  του     στον  αγώνα  της  17/10/2020  για  το  Πρωτάθλημα  της  Α  Κατηγορίας  που  διεξήχθη  στο  γήπεδο  Αγ.  Κωνσταντίνου  μεταξύ  των  σωματείων  Α.Σ.  ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ  -  Α.Σ.  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ  ( παράβαση  του  αρθ.  11  παρ.  2  συνδ.  αρθ. 10  παρ.  1δ  ( Ι ) του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.)  επιβάλλει  την  ποινή  των  τεσσάρων  (4)  αγωνιστικών  και  χρηματική  ποινή  40  ευρώ.

    


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛH                                    


ΠΑΝ.  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ                                  ΔΗΜ.  ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ

                                                                            

                                                                            ΓΕΩΡΓ.  ΡΕΝΤΙΦΗΣ