Άρχισαν οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου των Ραχών και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται στο χώρο και προχωρούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις βάσει των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών.

 Σε σύντομο  χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου που θα δώσει στις Ράχες και στην ευρύτερη περιοχή ένα εξαίρετο σημείο άθλησης και συνάντησης για την νεολαία καθώς και για όλους τους δημότες.

Η ανακατασκευή του γηπέδου  αποτελεί ένα από τα βασικά έργα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Στυλίδας.