Το ΔΣ του ΣΔΠ Φθιώτιδας  στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, αποφάσισε να συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση (καθυστερημένα λόγο των περιοριστικών μέτρων) και προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος για να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:


1.- Εκλογή Προέδρου ΓΣ και (2) Γραμματέων.

2.- Έγκριση Οικονομικού απολογισμού ( Από 1/7/2020 έως  21/6/2021 ).  

3.- Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής.

4.- Εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών για Δ.Σ.

5.- Εκλογή τριών τακτικών μελών για την εξελεγκτική επιτροπή.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης υποψηφιοτήτων και τακτοποίηση οικονομικών εκκερεμοτήτων η 21/6/2021 και ώρα 20:00

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 27 Ιουνίου 2021  και ώρα 16:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του Συνδέσμου.

Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα Δευτέρα 28 Ιουνiου 2021 και ώρα 16:00  στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και  υγιεινής που προβλέπονται απ το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου.

 

Για το ΔΣ/ΣΔΠΦ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν Γραμματέας

Σπυρόπουλος Ιωάννης Ντζάθας Χαρίλαος