Από την ΕΔ/ΕΠΣΦ ανακοινώνεται ότι σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Φθιωτιδας (Σ.Δ.Π.Φ.), θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών.


Υπεύθυνος της σχολής ορίστηκε ο κ. Σπυρόπουλος Ιωάννης , Πρόεδρος της Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Φ.


Όσοι ενδιαφέρονται (γυναίκες και άντρες υποψήφιοι διαιτητές) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής Διαιτησίας, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση Συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) απ τα γραφεία της ΕΠΣ (2231024495) η απ το Πρόεδρο της ΕΔ/ΕΠΣΦ Κο Σπυρόπουλο Ιωάννη (6932545493).


Η τελική επιλογή των μαθητών - υποψηφίων διαιτητών της νέας σχολής διαιτησίας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Φ.