ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  19/17-03-2022


                                       

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ                  Α    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                   12/03/2022

ΛΑΠΠΑΣ  Ι.                            1233583           ΑΣΤΕΡΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΥ           1ΑΓ+10ΕΥΡΩ 


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ             Β    ΚΑΤ.                  1ΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ            13/03/2022

ΤΟΛΙΑΣ  Γ.                             501132            ΣΚΑΡΦΕΙΑ                              4ΑΓ+40ΕΥΡΩ


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ             Β    ΚΑΤ.                  3ΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ            12/03/2022

ΛΕΠΙΔΑΣ  Χ.                          1332402      ΘΥΕΛΛΑ  ΜΕΓ.  ΒΡΥΣΗΣ        1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΣΤΑΜΟΣ  Ν.Π.                       1319209      ΘΥΕΛΛΑ  ΜΕΓ.  ΒΡΥΣΗΣ        4ΑΓ+40ΕΥΡΩ