ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  21/01-04-2022


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ    Α    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  26/03/2022

ΛΕΛΟΥΔΑΣ  Ν.                  446560             ΜΑΛΕΣΙΝΑ  08                     1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ  Α.          1009304            ΔΑΦΝΗ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ         1ΑΓ+10ΕΥΡΩ


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β    ΚΑΤ.   3ΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ            27/03/2022

ΛΑΘΟΥΡΗΣ  Β.                       1426823               ΓΛΥΦΑ                         2ΑΓ+20ΕΥΡΩ


                                              

 ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ  Ε.Π.Σ.Φ

     

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ                                 ΔΗΜ.  ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ                                                                                    

                                                                          ΓΕΩΡΓ.  ΡΕΝΤΙΦΗΣ