ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Nο  23/ 14-04-2022


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β  ΚΑΤ.     1ΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ    10/04/2022

ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ  Ν.                        1449144         ΣΚΑΡΦΕΙΑ                        4ΑΓ+40ΕΥΡΩ


ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ   Β    ΚΑΤ.    3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  10/04/2022

ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ  Η.                       500557      ΘΥΕΛΛΑ   ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ        4ΑΓ+40ΕΥΡΩ

                                              


                                                   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ  Ε.Π.Σ.Φ

     

      


      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ

      ΠΑΝ.  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ                                 ΔΗΜ.  ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ                                                                                    

                                                                                 ΓΕΩΡΓ.  ΡΕΝΤΙΦΗΣ