Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Φθιώτιδας καλεί τα μέλη του στην τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, στις 19:00 στα γραφεία του Συνδέσμου με θέματα:


- Την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και δύο Γραμματέων

- Έγκριση απολογισμού 2021

- Έγκριση προϋπολογισμού 2022.


Επίσης στη Γενική Συνέλευση εκτός των παραπάνω, θα γίνει επικύρωση του νέου μητρώου μελών καθώς και διαγραφές διαιτητών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται απ'το καταστατικό του Συνδέσμου.


Αναλυτικά η Πρόσκληση: