Η μετεγγγραφική περίοδος του Ιανουαρίου τελείωσε χτες όμως από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκε η παράταση της μετεγγραφικής περιόδου  έως την Πέμπτη 14.02.2019, αποκλειστικά για άνεργους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ιδιότητας – Μετεγγραφών της F.I.F.A. ( Άρθρο 6 παρ.1.) .