Η ΕΠΣ Φθιώτιδας γνωστοποίησε σήμερα Τρίτη 13/8 την προκήρυξη για την διοργάνωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2019-2020.

Αναλυτικά:


                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
                                             -------------------------------
Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  έχοντας  υπ' όψη:  
1/ Την  Αθλητική  Νομοθεσία  που  ισχύει  σήμερα.
2/ Το  Καταστατικό  της  ΕΠΟ
3/ Το  Καταστατικό  της 
4/ Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ όπως  αυτές  ισχύουν
5/ Τον  Πειθαρχικό  Κώδικα  της  ΕΠΟ
6/ Την  απόφαση    376/06-06-2019 του   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ
7/ Τους  εν  γένει  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ
                                               

                                                

                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
                                          ----------------------------------
Την  διοργάνωση  των  αγώνων   του  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2019 - 2020  που  για  την  διεξαγωγή  του  ισχύουν  τα  παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ  1ο   -   ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ
Όπως  ορίζουν  τα  άρθρα  38  και  39  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα  
α/ Στους  αγώνες  συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   οι  ομάδες  της  Γ!  Εθνικής  Κατηγορίας  (Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ), Α!  τοπικής  Κατηγορίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  οι  υπόλοιπες  ομάδες   και  οι  ερασιτεχνικές  ομάδες  σωματείων  που  ίδρυσαν  ΠΑΕ  ( οι  τελευταίες  δικαιούνται  να  συμμετέχουν,  μόνον  εφόσον  συμμετέχουν  και  στα  πρωταθλήματα  της  Ε.Π.Σ.Φ.).  
β/ Οι  πιο  πάνω  ομάδες  που  έχουν  υποχρέωση  ή  δικαίωμα  συμμετοχής  στους  αγώνες  Κυπέλλου, πρέπει  να  υποβάλουν   στην  Ε.Π.Σ.Φ  Δήλωση  Συμμετοχής  μέχρι  στις  02/08/2019  σε  ειδικό  έντυπο  που  στέλνεται  στις  ομάδες  με  φροντίδα  της  Ε.Π.Σ.Φ  και  η  οποία  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  σχετικό  παράβολο  πενήντα  (50)  ευρώ που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  ΔΣ  της  Ε.Π.Σ.Φ εκτός  των  ομάδων  της  Β!  Κατηγορίας. 
γ/Δηλώσεις  συμμετοχής  που  υποβάλλονται  μετά  την  ως  άνω  ημερομηνία  δύναται  να  γίνουν  δεκτές  και  θεωρείται  ότι  υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  -    εφόσον  μέχρι  την  υποβολή  τους  δεν  διεξήχθη  η  κλήρωση  των  αγώνων  της  Ε.Π.Σ.Φ  η  οποία  θα  γίνει  στις  26/08/2019.     
δ/ Η  μη  υποβολή  δήλωσης  συμμετοχής  από  τα  υποχρεούμενα  να  συμμετέχουν  σωματεία  ή   η  υποβολή  δήλωσης  με  όρους  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  της  ομάδας  από  το  Κύπελλο,  Η  ομάδα  αυτή  χάνει  τον  πρώτο  επίσημο  αγώνα  του  πρωταθλήματος  που  δικαιούται  
να  μετεχει  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  έως  πεντακόσια  (500). Οι  διοργανώτριες  Ε.Π.Σ.  με  τις  οικείες  προκηρύξεις  ρυθμίζουν  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  την  διοργάνωση  του  Κυπέλλου  τους.  
ε/ Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κάθε  σωματείου  μαζί  με  την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  καταθέσει  συμπληρωμένη  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  ΕΠΟ,  που  αποδέχεται  το  Καταστατικό,  τους  Κανονισμούς,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  της  
F.I.F.A.,  της  U.E.F.A.  και  της  Ε.Π.Ο.,  τις  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Οργάνων  τους  και  την  απόλυτη  δικαιοδοσία  τους  για  κάθε  διαφορά  στο  Ομοσπονδιακό  ποδόσφαιρο  και  ότι  άλλο  αναφέρεται  στην  ανωτέρω  δήλωση.          
στ/ Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  ορίζεται  για  το  Σάββατο  -  Κυριακή  07-08/09/2019.
ζ/ Οι  ομάδες  που  θα  συμμετάσχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2019-2020  είναι  :  Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ,  12  ομάδες  της  Α!  Κατηγορίας  και  ΑΣΤΗΡ  ΑΓ.  ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ-ΔΟΞΑ  ΜΟΣΧ/ΡΙΟΥ  2011-ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ   της  Β!  Κατηγορίας,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  1  παρ.  γ  της  παρούσας  προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ  2ο   -   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Α/Η  Ε.Π.Σ.Φ.  θα  διοργανώσει  το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  περιόδου  2019-2020  με  όσες  ομάδες  δήλωσαν  συμμετοχή
Β/ Οι  ημερομηνίες  τέλεσης  των  αγώνων  είναι:
07-08/09/2019,     14-15/09/2019,    21-22/09/2019,      28-29/09/2019.
  Η  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  ΕΠΣΦ  κατά  την  κρίση  της  μπορεί  να  τροποποιήσει  τις  πιο  πάνω  ημερομηνίες  και  θα  ορίσει  τις  υπόλοιπες  ημερομηνίες  μέχρι  και  τον  Τελικό.

ΑΡΘΡΟ  3ο   -   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                       

  Θα λάβουν μέρος στην  κλήρωση  όλες  οι  ομάδες  που  έχουν  κάνει  δήλωση  συμμετοχής.
Σε  περίπτωση  που  οι  ομάδες  θα  είναι  περισσότερες  των  δέκα  έξι  (16)  θα  γίνει  κλήρωση  μεταξύ  των  ομάδων  που  έκαναν  δήλωση  συμμετοχής  από  την  Β!  Κατηγορία  ( οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες )  και  οι  νικήτρια-ες    μαζί  με  τις  υπόλοιπες  ομάδες   θα  περάσουν  στην  επόμενη  φάση  σύνολο  ομάδων  δέκα  έξι  ( 16 ).
   Οι  νικητές  των  διπλών  συναντήσεων  ( μετά  από  κλήρωση )  θα  προκρίνονται  στην  επόμενη  φάση  μέχρι  τον  Τελικό. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  
Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.  

ΑΡΘΡΟ  4ο   -   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  των αγώνων  καθορίζει  την  χρονολογία  διεξαγωγής  κάθε  αγώνα, την  ώρα  που  αρχίζει, το  γήπεδο  στο  οποίο  θα  τελείται,  καθώς  και  την  ομάδα  που  θα  έχει  την  ιδιότητα  της  γηπεδούχου   άρθρο  41  του  ΚΑΠ.
       
ΑΡΘΡΟ  5ο    -    ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ , ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΗΠΕΔΟ 
 Ισχύει  ότι  ορίζουν  τα  άρθρα  9  και  10  του  ΚΑΠ 
Η  γηπεδούχος  ομάδα  είναι  υποχρεωμένη  να  έχει  στην  διάθεση  της  ΕΠΣΦ  το  γήπεδό  της  για  όλους  τους  αγώνες  της  διοργάνωσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Κανονισμών  Παιδιάς  και  
του  άρθρου  41  του  ΚΑΠ   να  έχει  άδεια  λειτουργίας  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου  που  ανήκει  το  γήπεδο,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  διεξάγεται  ο  αγώνας.

ΑΡΘΡΟ  6ο   -   ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  
Όπως  ορίζει  το  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα:
Α/ Στo  Kύπελλο   Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ,  εάν  το  γηπεδούχο  σωματείο  δεν  εξοφλήση,  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,  το  σύνολο  της  δαπάνης  διαιτησίας ο  διαιτητής  δεν  διεξαγάγει  τον  αγώνα. Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  φιλοξενούμενης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  η  γηπεδούχος  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500)  ευρώ. Μέχρι  την  εξόφληση  της  δαπάνης  της  διαιτησίας  και  της  χρηματικής  ποινής  στην  Ε.Π.Σ.Φ.  δεν  
ορίζονται  οι  αγώνες  της  ομάδας  αυτής  και  κατακυρώνονται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας  άρθρο  12  παρ. 9 η του  ΚΑΠ.      
Β/Η  Ε.Δ/Ε.Π.Σ.Φ.  έχει  το  δικαίωμα  κατά  την  κρίση  της  να  ορίζει  Παρατηρητές  Διαιτησίας  
σε  αγώνες  του  Κυπέλλου.    
Γ/Απαγορεύεται  η  είσοδος  στο  χώρο  των  αποδυτηρίων  των  διαιτητών  οποιουδήποτε  μέλους  της  διοίκησης  σωματείου,  όπως  και  κάθε  άλλου  προσώπου  ή  εξωποδοσφαιρικού  παράγοντα,  πλην  του  αρχηγού  της  ομάδας,  η  είσοδος  του  οποίου  επιτρέπεται  μόνο  για  την  υποβολή  ένστασης  άρθρο  12  παρ.  5  του  ΚΑΠ. 
Δ/ Αγώνες  μπορούν  να  διεξαχθούν  με  ένα  διαιτητή  και  ένα  βοηθό  ή  και  μόνο  με  ένα  διαιτητή  ανάλογα  με  την  κρισιμότητα  του  αγώνα  και  πάντα  κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας  άρθρο  12  παρ.  9γ  του  ΚΑΠ.   

ΑΡΘΡΟ  7ο   -   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ
1/ Για  κάθε  αγώνα  της  αρμοδιότητάς  της,  η  διοργανώτρια  μπορεί  να  ορίζει  έναν  εκπρόσωπό  της  (Παρατηρητή  Αγώνα)  από  πίνακα  που  καταρτίζεται  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της. 
2/ Ο  Κανονισμός  Παρατηρητών  Αγώνων  Ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  και  Κυπέλλου  καθορίζει  τα  προσόντα,  τα  κωλύματα  και  τα  ειδικότερα  καθήκοντα  των  παρατηρητών  αγώνων  
πρωταθλημάτων  ερασιτεχνικών  ομάδων  και  των  διοργανώσεων  των  Κυπέλλων  (επαγγελματικών  και  ερασιτεχνικών  ομάδων)  άρθρο  13  παρ.  2  του  ΚΑΠ.
3/Στον   αγωνιστικό  χώρο  επιτρέπεται  να  εισέρχονται  και  να  παραμένουν,  εφ όσον
επιδείξουν  στον  παρατηρητή  αγώνα  ή  στον  διαιτητή  του  αγώνα  την  ταυτότητά  τους  (αστυνομική  ή  επαγγελματική  ή  δελτίο  πιστοποίησης  από  την  ΕΠΣΦ)    μόνο  τα  εξής  πρόσωπα  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  6  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  Αγώνων  της  ΕΠΟ.
α/  Ο  γιατρός  του  αγώνα  (  ή  ο  εκτελών  χρέη  γιατρού  αγώνα)  κι  ένας  γιατρός  κάθε  ομάδας     β/  Ένας  εκπρόσωπος  του  κάθε  σωματείου  
γ/  Ο  φυσικοθεραπευτής  της  κάθε  ομάδας  
δ/  Ο  προπονητής  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός  του 
    
ΑΡΘΡΟ  8ο   -    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ  
Α/Για  την  συμμετοχή  ποδοσφαιριστών  στους  αγώνες  του  κυπέλλου  ισχύει  ότι  ορίζει  το  άρθρο  18  του  Κ.Α.Π. και  ειδικότερα  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  οι  συμμετέχοντες  ποδοσφαιριστές  στους  αγώνες  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  κάτοχοι  Κάρτας  Υγείας  νόμιμα  θεωρημένη  από  Ιατρό  
Β/Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας  στους  αγώνες  για  το  κύπελλο  ερασιτεχνικών  ομάδων  είναι  υποχρεωτική:  
α. η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  δύο  (2)  νεαρών ποδοσφαιριστών  που  έχουν  γεννηθεί  01/01/1999  και  μεταγενέστερα  άρθρο  19  του  ΚΑΠ. 
Σε  περίπτωση  αποβολής  και  μόνο  των  ανωτέρω  ποδοσφαιριστών  ο  αγώνας  συνεχίζεται  χωρίς  νεαρούς  ποδοσφαιριστές.
β. η  αναγραφή  στο  φύλλο  αγώνα  και  η  χρησιμοποίηση  ενός  (1)  ποδοσφαιριστή  που  έχει  γεννηθεί  μέχρι  31/12/1980 άρθρο  37  του  ΚΑΠ.  
  Παράβαση  των  διατάξεων  α. και  β.  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  που  είναι  η - κατόπιν  ενστάσεως  - απώλεια  του  αγώνα  με  τέρματα  0-3  και  επιπλέον  χρηματική  ποινή  έως  800,00  ευρώ  άρθρο  19  παρ.  12  και  13  του  ΚΑΠ.                

ΑΡΘΡΟ  9ο   -   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
 Όπως  ορίζει  το  άρθρο  19  του  Κ.Α.Π.  ειδικότερα:  
α/Στους  αγώνες  των  τοπικών  και  πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  και  κυπέλλου  είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  κάθε  ομάδας  και  καθ’  όλη  τη  
διάρκεια  του  αγώνα  επτά  (7)  ποδοσφαιριστών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ελληνικές  εθνικές  ομάδες  ή  που  έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια( ελληνική  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Στους  ίδιους  αγώνες  επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  και  η  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα  μέχρι  τεσσάρων  (4)  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  που  δεν  δικαιούνται  να  αγωνίζονται  στις  ελληνικές  εθνικές  ομάδες.  
 Η  αναγραφόμενη  έναρξη  και  λήξη  ισχύος  στα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  πρέπει  να  καλύπτει  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες,  άλλως   η  συμμετοχή  είναι  αντικανονική.      
β/Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  σε  ομάδα  ανδρών  ποδοσφαιριστή  που  δεν  έχει  συμπληρώσει  το  14ο  έτος  της  ηλικίας  του.
Ό  προσδιορισμός  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  που  αποκτούν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ανδρικές  ομάδες  ( συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  14  ετών) είναι  την  ημέρα  των  γενεθλίων  τους.
γ/Απαγορεύεται  σε  ποδοσφαιριστή  να  αγωνιστεί  εντός  εικοσιτετραώρου  σε  δυο  αγώνες  της  ομάδας  που  ανήκει.  Ο  υπολογισμός  του  εικοσιτετραώρου  αρχίζει  από  το  τελευταίο  λεπτό  συμμετοχής  του  ποδοσφαιριστή  στον  πρώτο  αγώνα  και  πρέπει  να  συμπληρώνεται  πριν  την έναρξη  του  δεύτερου  αγώνα. Παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται  απώλεια  του  δεύτερου  αγώνα  αν  υποβληθεί  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  ΚΑΠ.          
Η  παράβαση  των  απαγορεύσεων  των  περιπτώσεων  α  και  β    του  παρόντος  άρθρου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  ισχύουν  ότι  προβλέπει  το  άρθρο  19  παρ  13  του  ΚΑΠ. 

 ΑΡΘΡΟ  10ο   -   ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  -  ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  42  του  ΚΑΠ.  

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  που  προβλέπετε  από  το  άρθρο  23  του  ΚΑΠ  η  υπαίτια  ομάδα    χάνει  τον  αγώνα  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  της  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  στο  ίδιο  άρθρο  χρηματικές  ποινές. 
Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  ή  πλαστοπροσωπίας  ποδοσφαιριστή  στην  υπαίτια  ομάδα  αφαιρούνται  τρείς  (3)  ή   πέντε  (5)  βαθμοί  αντίστοιχα  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  του πρωταθλήματος  στο  οποίο  συμμετέχει.
Το  παράβολο  της  ένστασης  ορίζεται  στα  εκατό  (100.00)  ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  11ο   -   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ -  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  - ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ -  ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  
Για  την  ομάδα  η  οποία  παραιτείται  ή  αποχωρεί  ή  γίνεται  υπαίτια  διακοπής  αγώνα  ή  δηλώνει  αδυναμία  συμμετοχής  σε  αγώνα  εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  17  21  και  41  του  ΚΑΠ

ΑΡΘΡΟ  12ο   -   ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  14  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  13ο  -   ΜΠΑΛΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ - ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΑΓΩΝΑ  -  ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ
 – ΑΛΛΑΓΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ισχύουν  όσα  καθορίζουν τα  άρθρα   8    και  16  του  ΚΑΠ  ειδικότερα: Οι  γηπεδούχες  ομάδες  έχουν  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  υπάρχουν  στη  διάθεση  των  διαγωνιζομένων,  τα  απαραίτητα  μέσα  πρώτων  βοηθειών  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  16  του  ΚΑΠ..
Είναι  υποχρεωτική  με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  παρουσία  προσώπου  που  θα  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  αγώνα.  Το  πρόσωπο  αυτό  δύναται  να  είναι  είτε  ιατρός  είτε  νοσηλευτής  είτε  διασώστης,  απόφοιτος  των  ΤΕΙ  και  διαπιστευμένος  του  ΕΚΑΒ  ή  ειδικά  πιστοποιημένος  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών    και  ειδικότερα  σε  αθλητικά  γεγονότα.
Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  πρόσωπο  που  να  ασκεί  καθήκοντα  γιατρού,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  οποία  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  0-3   και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  τριακοσίων  (300.00)  ευρώ.       
α/Επιτρέπεται  σε  όλη  την διάρκεια  του  αγώνα,  η  αντικατάσταση  μέχρι  τεσσάρων  (4)  ποδοσφαιριστών                     
β/Απαγορεύεται  η  αντικατάσταση  ποδοσφαιριστή,  ο  οποίος  αποβλήθηκε  από  τον  διαιτητή.
γ/Παράβαση  των  περιπτώσεων  α  και  β  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως  άρθο  16  παρ. 3  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  14ο  -   ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ  
Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  15  του  ΚΑΠ.  

ΑΘΡΟ  15ο  -   ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Α/ Η  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας    σύμφωνα  με  τον  Αθλητικό  
Νόμο  4049/23-02-2012  αναλαμβάνει  την  έκδοση  άδειας  για  την  τέλεση  των  αγώνων  στα  γήπεδα  του  Νομού  Φθιώτιδας  για  την  περίοδο  2019-2020  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  των  γηπέδων  από  την  αρμόδια  επιτροπή   για  την  έκδοση  της  οποίας υπεύθυνοι  είναι  οι  Δήμοι  της  ΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ .  
    
ΑΡΘΡΟ  16ο  -   ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όλα  τα  σωματεία    Α!  Κατηγορίας  που  μετέχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  
της  Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2019-2020  υποχρεωτικά  θα  απασχολούν  Προπονητή  κάτοχο  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχο  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας  σε  ισχύ. Για  το  σωματείο  της  Α!  Κατηγορίας  που  δεν  απασχολεί  προπονητή  θα  του  επιβάλλεται  χρηματικό  πρόστιμο  εκατό  (100)  ευρώ  ανά  αγώνα.  
Για  τα  σωματεία  Β!   Κατηγορίας  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη  προπονητή.
 Σε  περίπτωση  όμως  που  επιθυμούν  να  προσλάβουν    προπονητή  θα  πρέπει  αυτός  να  είναι  
κάτοχος  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχος  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας  σε  ισχύ.

ΑΡΘΡΟ  17ο  -    ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ  -ΓΗΠΕΔΟ  ΤΕΛΙΚΟΥ 
Α/  Στη  νικήτρια  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.
Επίσης  στην  ηττημένη  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.
Στον  Διαιτητή  τους  Βοηθούς    Διαιτητές  και  στον  τέταρτο  Διαιτητή  απονέμονται  από  μια  στον  καθένα  τιμητική  πλακέτα.
Β/ Όλοι  οι  ποδοσφαιριστές  που  πήραν  μέρος  στον  τελικό  αγώνα  καθώς  και  οι  αναπληρωματικοί  οφείλουν  να  προσέλθουν  και  να  παραλάβουν  τα  έπαθλα  και  τα  μετάλλια  με  πρώτη  τη  νικήτρια  ομάδα  και  δεύτερη  αυτή  που  ηττήθηκε. Οι  ποδοσφαιριστές  και  οι  προπονητές  που  πειθαρχούν  σ’ αυτή  τους  την  υποχρέωση  τιμωρούνται  με  ποινή  αποκλεισμού  δύο  (2)  αγωνιστικών  ημερών  πρωταθλήματος  και  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500.00)  ευρώ  και  εφ όσον  αποδειχθεί  υπαιτιότητα  της  ομάδας  επιβάλλεται  σ  αυτήν  χρηματική  ποινή  χιλίων  (1000.00)  ευρώ  άρθρο  47  του  ΚΑΠ. 
Γ/Η  κυπελλούχος  ομάδα  της  Ε.Π.Σ.Φ.  της  περιόδου  2019-2020  υποχρεωτικά  θα  συμμετάσχει    στο  κύπελλο  Ελλάδος  περιόδου  2020-2021.      
Δ/  O Τελικός  Αγώνας  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  θα  διεξαχθεί  στο  Ενωσιακό  Γήπεδο.  Το  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  με  απόφασή  του μπορεί  να  αλλάξει  την  έδρα  του  Τελικού  αν  το  κρίνει  σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ  18ο  -    ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ  Κ.Λ.Π
Ισχύουν  ότι  προβλέπετε  από  τα  σχετικά  άρθρα  του  ΚΑΠ  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  και  του  καταστατικού  της  ΕΠΟ  και  της  ΕΠΣΦ.

ΑΡΘΡΟ  19ο  -    ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  του  ΚΑΠ  ειδικότερα:
1/ Όλες  οι  διαφορές  που  ανακύπτουν  από  την  εφαρμογή  και  ερμηνεία  του  Καταστατικού, του  ΚΑΠ  και  των  εν  γένει  Κανονισμών,  των  αποφάσεων,  οδηγιών,  εγκυκλίων  κ.λ.π.  της  ΕΠΟ  που  ισχύουν  και  αφορούν  τις  ενώσεις,  τις  ομάδες  που  μετέχουν  στους  πάσης  φύσεως  αγώνες,  καθώς  και  οποιοδήποτε  πρόσωπα  που  συνδέονται  με  οποιαδήποτε  σχέση  και  ιδιότητα  με  αυτές,  ή  που  εμπλέκονται  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και  ιδιότητα  στον  χώρο  του  ποδοσφαίρου,  επιλύονται  ,αποκλειστικά  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Καταστατικού  της  ΕΠΟ,  από  τα  
αρμόδια  θεσμοθετημένα  ποδοσφαιρικά  όργανα,  που  καθορίζονται  στο  Καταστατικό  και  τους  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ.  Απαγορεύεται,  σε  κάθε  περίπτωση,  η  προσφυγή  στα  πολιτικά  ή  διοικητικά  δικαστήρια.

2/Σε  περίπτωση  που,  κατά  παράβαση  1  του  παρόντος  άρθρου,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  προσφύγει  σε  πολιτικό  ή  διοικητικό  δικαστήριο  επιβάλλονται  σε  βάρος  του  οι  ακόλουθες  ποινές  από  την  κατά  περίπτωση  διοργανώτρια  ή  την  ΕΠΟ.:
α/ Ομάδα  που  ασκεί  προσφυγή  τιμωρείται  αρχικά  με  προειδοποίηση  και  ποινή  απαγόρευσης  μετεγγραφών  για  την  αμέσως  επόμενη  μετεγγραφική  περίοδο.
Εφόσον  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  την  επιβολή  της  πρώτης  ποινής,  παρά  την  προειδοποίηση  επιμένει  στην  προσφυγή  της  αποκλείεται  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος  που  μετέχει  ή  θα  μετάσχει,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  από  την  ημέρα  άσκησης  
της  προσφυγής  και  για  όσο  χρονικό  διάστημα  συνεχίζεται  η  παράβαση. Εάν  η  διοργανώτρια  αδυνατεί  ή  αρνείται  να  επιβάλλει  την  αναφερόμενη  ποινή  τότε  αυτή  επιβάλλεται  στην  ομάδα  
με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  και  στη  διοργανώτρια  επιβάλλεται  με  την  ίδια  απόφαση,  χρηματική  ποινή  ύψους  τριών  χιλιάδων  (3.000)  ευρώ  και  ποινή  προειδοποίησης  ανάκλησης της  εκχώρησης  διεξαγωγής  του  πρωταθλήματος. Σε  περίπτωση  υποτροπής  της  άρνησης  της  διοργανώτριας  της  αφαιρείται,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ,  το  δικαίωμα  διεξαγωγής  του  πρωταθλήματος.
β/ Εφ΄ όσον  προσφεύγει  φυσικό  πρόσωπο  (μέλη  Δ.Σ.  ομάδων,  προπονητές,  φυσικοθεραπευτές,  γιατροί,  διερμηνείς,  φροντιστές,  ποδοσφαιριστές  κ.λ.π.)  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  επιβάλλονται  σωρευτικά: i) απαγόρευση  εισόδου  στο  γήπεδο,  ii)απαγόρευση  
συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  που  σχετίζεται  με  το  ποδόσφαιρο  και  iii)εφ΄ όσον  αποδεικνύεται  συμμετοχή  της  ομάδας  του,  κατά  τα  ως  άνω  περ.  α΄ ποινή. Σε  περίπτωση  άρνησης  ή  αδυναμίας  επιβολής  από  την  διοργανώτρια  των  ως  άνω  ποινών  τότε  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  α  του  παρόντος  άρθρου.
γ/ Εφ΄ όσον  προσφεύγει   Ένωση  -  μέλος  της  ΕΠΟ  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των  παρ.  1.2  και  3  του  Καταστατικού  της.
3/ Κατά  των  αποφάσεων  των  περιπτώσεων  α  και  β  της  παρούσης  παραγράφου,  επιτρέπεται  μόνον  προσφυγή  στο  Διαιτητικό  Δικαστήριο  της  ΕΠΟ.  Η  άσκηση  της  προσφυγής  δεν  αναστέλλει  την  επιβληθείσα  ποινή.                                       

ΑΡΘΡΟ  20ο  -   ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ       
Α/  Η  διεξαγωγή   των  αγώνων  Κυπέλλου  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Αγώνων  Ποδοσφαίρου  και  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.
Β/ Η  προκήρυξη  αυτή  είναι  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  μεταξύ  της  Ε.Π.Σ.Φ  διοργανώτριας    των  αγώνων  Κυπέλλου   Ελλάδας  Ερασιτεχνικών  ομάδων  Ε.Π.Σ.  
και  των  σωματείων  που  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή  σ’ αυτή με  την  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της  προκήρυξης  συντελείται  η  παραπάνω  σύμβαση  (άρθρα  7, 38  και  39  του  ΚΑΠ.)
Γ/  Η  Ε.Π.Σ.Φ.  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  μερικής  ή  ολικής  τροποποίησης  της  προκήρυξης  και  μετά  την  έναρξη  των  αγώνων.

ΑΡΘΡΟ  21ο  -   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Μ.Μ.Ε.
Α/Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Φθιώτιδας  θα  ασκήσει  την  οικονομική  επιστασία    του  τελικού  αγώνα  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  ομάδων   Ε.Π.Σ.Φ.  περιόδου  2019-2020.
Τα  διαγωνιζόμενα  σωματεία  στον  τελικό  δικαιούνται  από  πενήντα  (50)  προσκλήσεις.
Την  οικονομική  επιστασία  και  την  εκκαθάριση  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ.  το  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.  αναθέτει  στα  Δ.Σ  των  γηπεδούχων  σωματείων  παρακρατώντας  το  ποσοστό  αγώνων  του  ποσού  των  40  ευρώ  όπως  αυτό  έχει  ορισθεί  μετά  από  ομόφωνη  απόφαση  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ. στην  συνεδρίασή  του  στις  01/08/2017. Η  αμοιβή των  διαιτητών  θα  βαρύνει  το  γηπεδούχο  σωματείο.  Η  ανώτατη  τιμή   των  εισιτηρίων  ορίζεται  στα  5  ευρώ.   
Β/Τα  ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  διαδικτυακής  (μέσω  ίντερνετ)  μετάδοσης  των  Πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  ευθύνης  των  ΕΠΣ  και  των  πρωταθλημάτων  Σάλας  (5Χ5)  ρυθμίζονται  με  τις  προκηρύξεις  της  οικείας  διοργανώτριας  άρθρο  29    του  ΚΑΠ.
Γ/Κάθε  σύμβαση  παραχώρησης  των  αναφερομένων  στην  παράγραφο  Β  δικαιωμάτων  μεταξύ  ενός  σωματείου  και  ενός  δικαιούχου  φορέα  ανεξαρτήτως  υπάρξεως  και  ύψους  τιμήματος  θα  
πρέπει  να  εγκρίνεται  από  τις  κατά  περίπτωση  διοργανώτριες  (από  την  ΕΠΣΦ  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  και  από  την  ΕΠΟ  για  τα  πανελλήνια)  άρθρο  29   του  ΚΑΠ  .
Δ/ Η  είσοδος  των  ραδιοτηλεοπτικών  συνεργείων  στα  γήπεδα  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα,  επιτρέπεται,  μετά  από  σχετική  έγγραφη  άδεια  της  διοργανώτριας,  μόνο  σε  αγώνες  για  την  μετάδοση  των  οποίων  έχει  εγκριθεί  η  σχετική  σύμβαση.  
Αν  ένας  αγώνας μεταδοθεί  χωρίς  άδεια,  η  γηπεδούχος  ομάδα  με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  (2.000)  ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ  22ο   -   ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 Κάτι  που  δεν  προβλέπεται  από  αυτή  την  προκήρυξη,  τον  ΚΑΠ,  τον  Πειθαρχικό  Κώδικα    της  ΕΠΟ  και  την  Αθλητική  Νομοθεσία  θα  ρυθμίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ.