Ανακοίνωσε το νέο ΔΣ το Ρεγγίνι μετά τις εκλογές στις 19/6. Πρόεδρος του Συλλόγου αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Γιαννουδάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νέου ΔΣ:

"ΣΑΜΕ ΤΟ ΡΕΓΓΙΝΙ

Σε συνέχεια των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 13 Ιουνίου 2020 (Πράξη 146/13-06-2020) και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 του Καταστατικού του Συλλόγου, συνήλθε το νεοεκλεγέν συμβούλιο και εξέλεξε με ψηφοφορία τα νέα όργανα διοικήσεως του Συλλόγου, ως εξής:

-Γιαννουδάκης Θεόδωρος του Δημητρίου, Πρόεδρος

-Μπολτέτσος Αθανάσιος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος
-
Μουστακαλής Κωνσταντίνος του Νικολάου, Γενικός Γραμματέας
-
Παπαλελούδης Ιωάννης του Δημητρίου, Ταμίας

-Καστανάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Μέλος

-Τσίκουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Μέλος

-Κοντολάτης Ηλίας του Παναγιώτη, Μέλος

Το νέο ΔΣ ανέλαβε τα καθήκοντά του με την υπ' αριθμ 147/19-06-2020 Πράξη και με ομόφωνη απόφασή του όρισε ως προσωρινό Γενικό Αρχηγό του Συλλόγου, τον Μουστακαλή Κωνσταντίνο του Νικολάου. Αποφασίστηκε ακόμα ο ορισμός Αρχηγών Τμημάτων (Αθλητικού, Μορφωτικού, Εξωραϊστικού) να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, ανάλογα και με το ενδιαφέρον που ενδεχομένως εκδηλωθεί."