Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου η ΑΕ ΔΙΒΡΗΣ πραγματοποίησε Γενική συνέλευση των μελών-φίλων της ομάδας καθώς και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Η  διαδικασία έγινε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου με την παρουσία των μελών του Συλλόγου.

Για το ΔΣ εκλέχθηκαν οι
Ζουμπόπουλος Αλέξανδρος,
Καταραχιάς Βασίλειος,
Γιαννέκος Αργύρης,
Λαμπροθανάσης Χρήστος,
Καταραχιάς Ανδρέας,
Γουργιώτης Ευάγγελος,
Γιαννέκος Αθανάσιος.

Τις επόμενες μέρες το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα