Την Τετάρτη 10 - 6 - 2020 και ώρα 6μμ έγινε η τελική Γενική Συνέλευση των μελών του Α. Σ. ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΥ ΑΡΚΊΤΣΑΣ με θέματα εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εξελεκτική επιτροπή. 

Πραγματοποιήθηκε η η ψηφοφορία και η εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωματικούς με την παρουσία της δικηγόρου κ. Δράκου που συνέβαλε να κυλήσουν όλες οι διαδικασίες άψογα.


Εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ

1. Τσοχαντάρης Δημήτριος
2. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Γ.
3. Νταλλής Άγγελος
4. Τζανέτης Ευστάθιος
5. Πολυμερος Παρασκευάς
6. Καλομοίρης Λούκας
7. Σκουφάς Αθανάσιος
8. Σταμοδήμος Σπυρίδων
9. Παπαδημητρίου Αικατερίνη

Αναπληρωματικοί:

10. Νταραγιάννης Γεώργιος
11. Μπαλατσας Δημήτριος
12. Νικολάου Ιωάννης Α.
13. Νταλλή Θεοδώρα

Την Κυριακή στις 14-6 - 2020 και ώρα 7μμ θα συνέλθει το συμβούλιο σε πρώτη συνεδρίαση για να καταρτισθεί σε σώμα (με μόνο ένα θέμα εκλογή προέδρου και καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών).