ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Nο  25/10-05-2019

ΠΟΙΝΕΣ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ     Α!  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                 04/05/2019       

ΛΥΤΑΚΗΣ  Κ.                    1239437       ΑΤΑΛΑΝΤΗ             1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

ΦΛΕΣΣΑΣ  Α.                     1401010       ΝΕΟ  ΚΡΙΚΕΛΛΟ     1ΑΓ+10ΕΥΡΩ